Chính sách bảo mật

Giới Thiệu

www.huxley.com.vn luôn tôn trọng sự riêng tư, bảo mật của bạn và mong muốn đem lại không gian thoải mái, tiện ích nhất để khách hàng có thể thoải mái mua sắm và tìm kiếm thông tin. “Chính sách bảo mật" dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

“Chính Sách Bảo Mật” này bao gồm các nội dung:

1. Thu thập thông tin

Bằng việc thực hiện giao dịch tại www.huxley.com.vn, bạn chấp thuận thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập và sử dụng như mục đích được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các nội dung trong Chính Sách này, bạn vui lòng dừng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ có sự sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện đối với “Chính Sách Bảo Mật” này vào thời điểm bất kỳ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nên thương xuyên xem lại cũng như cập nhật những thông tin mới nhất.

2. Mục Đích Thu Thập

Việc thu thập các thông tin được dựa trên các mục đích sau:

- Xử Lý Đơn Hàng: Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng của bạn

- Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: Bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn.

3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

  • Thông tin do người dùng cung cấp 

Thông tin bạn cung cấp thông qua việc thực hiện giao dịch tại www.huxley.com.vn , bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ.

  • Cookies

Sử dụng cookies để thu thập thông tin khi bạn tiếp cận với chúng tôi thông qua www.huxley.com.vn 

  • Từ những nguồn hợp pháp khác.

4. Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến việc thực hiện các đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định, liên quan đến các thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch. Các đối tác của chúng tôi luôn áp dụng các quy định bảo mật thông tin khách hàng và đảm bảo an ninh theo quy định.

5. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có thắc mắc gì về các điều khoản trên, vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng 

- Gọi điện thoại đến hotline: 0325842844

- Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: huxleyofficialvietnam@gmail.com